Share on Facebook12Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

Céljaink:

– együttlét: összefogni az egészséges nemzeti öntudattal rendelkező; történelmünk, kultúránk, a közéleti eseményeink iránt érdeklődő kárpát-medencei ifjúságot egy lazább nyári rendezvény keretében;

– nevelés: a tábor programja, műhelyei segítségével;

– szórakozás: koncertek, változatos szabadidős tevékenységek.

Az I. EMI-tábor 2005-ben hiánypótló rendezvényként jelent meg az erdélyi fesztiválok palettáján, ahol sorsunkat, jelenünket és jövőnket befolyásoló kérdéseket, témákat vitattunk meg. Mottóként gr. Teleki Páltól származó idézetet választottunk: „Merjünk magyarok lenni!”. Első táborunkba több, mint ezer fiatal jött el.

A II. EMI-tábor programját 2006-ban ’56 hősei előtt tisztelegve alakítottuk ki. Jelszavunk „Aki magyar, velünk tart!” volt. Ekkor már több, mint 2.500 résztvevő tartott velünk.

A harmadik táborunk mottója gróf Széchenyi István gondolata volt: „Tőlünk függ minden, csak akarjunk!”, mivel az önrendelkezés volt a fő vezérfonal. Ebben az évben 5.000 fiatal fordult meg programjainkon.

A IV. EMI-tábor mottója Wass Alberttől származott: „Legyen Erdély újra, ami volt!”. A tábor központi témái: a magyar nyelvhasználat Erdélyben, ill. az őshonos európai kisebbségek nyelvhasználata, valamint Wass Albert élete és munkássága. Az író születésének századik, és halálának tizedik évfordulóján méltó emléket szerettünk volna állítani életművének. Több mint 15.000 napijegyes látogatót számoltunk össze.

„Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak” – 2009-ben Kós Károly gondolatát választva mottóul belevágtunk az V. EMI-tábor megszervezésébe, melynek főbb témakörei közül a magyar nyelvhasználat ismételten meghatározó volt, ugyanakkor körbejártuk az önkormányzatok szerepét az erdélyi autonómia-törekvések folyamatában. Két fontos történelmi eseményről is megemlékeztünk: az önálló állami magyar egyetem, a Bolyai felszámolásáról annak 50., valamint a ’89-es ún. rendszerváltásról annak 20. évfordulóján. Az Előadósátor mellett az előző évekhez hasonlóan működött a Hagyományőrző sátor, EMI-sátor, Filmsátor, Borsátor, Keskeny út sátor és Gyereksátor, azonban új színfoltként jelent meg a tábor programjában a Művészsátor. Volt önvédelmi edzés, lovaglás, táncház és napi túrázás, kirándulás is.

A 2010-es esztendőben már a VI. EMI-tábornak örvendezhettünk, melynek mottójául a „Legyen úgy, mint régen volt!” jelmondatot választottuk. Az évek során a gyergyói EMI-tábor a nemzeti értékrendet valló fiatalok Kárpát-medencei találkozóhelyévé vált, így hatodik táborunkban már több, mint 17.000 napi belépőt váltó látogatót számláltunk. A rendezvény kiemelt témakörei között helyet kapott a magyar nemzetpolitika a Kárpát-medencében és a szórványmagyarság helyzete Erdélyben. Továbbá három fontos történelmi eseményt vitattunk meg előadások és kerekasztal-beszélgetések során: az 1920. június 4-én aláírt trianoni diktátum előzményeit és következményeit, a második bécsi döntés politikai és katonai konjunktúráját, valamint a magyar-román együttélés minőségét vizsgáltuk a marosvásárhelyi fekete március eseményeiből kiindulva. A már megszokott tematikus sátrak mellett a 2010-es év újdonsága volt a Szórványért sátor, melynek programjai által a peremvidékeken élő magyarok, csángók helyzetét boncolgattuk, és kultúrájukkal ismerkedtünk.

A VII. EMI-tábor mottója Bánffy Miklós nyomán: Megszámláltattál. És híjával találtattál? – utalva a közelgő népszámlálásra és ennek kapcsán a népesedés kérdésére. A 2011-es évben táborunk az ismeretterjesztő és szórakoztató feladatán kívül igyekezett egy nemzetpolitikai műhellyé is válni. Célunk immár nem csak Kárpát-medencei magyarság életének elemzése, de annak alakítása is volt, mely szándékunkat határozottan sikeresnek mondhatjuk!

2012-ben a Mindszenty József emlékévre való tekintettel a bíboros szavait választottuk táborunk mottójául: „Higgyünk népünk fölemelkedésében.” A 8. EMI-táborban kiemelt szerepet kaptak különböző szórvány- és nemzestratégiai kérdések, és a hagyományos tematikus sátrak mellett először működött Autonómiasátor a Székely Nemzeti Tanács önkénteseinek szervezésében. Az új helyszínre, Borzontra költözött táborba ellátogatók ismételten több száz előadóval találkozhattak, de a zenei színpad is teljes üzemmódban működött, jól ismert zenekarok közreműködésével.

2013-ban a 9. EMI-tábor jelmondata a Kárpátia zenekartól idézett Az akarat utat talál volt. Kiemelt témáink között voltak a magyar nemzetpolitika aktuális kérdései, a romániai zászlótörvény, a fafeldolgozó ipartelepek és a verespataki cianidos aranybánya ügye, az Autonómia-napon pedig több európai autonómia- és függetlenségi törekvés képviselőivel vitathattuk meg az önrendelkezés kérdéskörét.

Az EMI-tábor tizedik kiadását a kezdeti célokkal, de még fiatalosabb lendülettel szerveztük, az Ismerős Arcoktól idézve: „Amiről nem mondunk le, az mindig a miénk marad.” A 10. EMI-tábor öt napja során színes programkínálattal, neves előadókkal, esténként pedig fergeteges koncertekkel vártuk a táborozókat.

Az EMI-tábor tizenegyedik kiadásában igyekeztünk újdonságot újdonságra halmozni. Egyrészt régi-új otthonunkban, a Békény partján éltük meg közösségi élményként magyarságunk, másrészt számos programpontban, arculatváltozásban is részünk lehetett. Először volt például lovaglás, lovasíjászat, újdonság volt az is, hogy a jurtákkal érkezők ingyenes belépőt kaptak a táborba. A korábbi programkínálat elemeit is megőriztük, ám igyekeztünk nem a fesztivál jellegét, hanem nemzeti oldalát erősíteni: az erdélyi fesztiválok kavalkádjában igazi kis magyar sziget voltunk. Az előadósátrak tekintetében megemlítjük, hogy építettünk Szénást, ahol csendes bulik, hangulatos kivilágítás, szalmabálák és kisasztalkák várták a táborozókat, valamint volt Jogaink-sátor is. Mottónk volt: „Hidegben, nyári lángban, egyforma szó a szánkban”.